แข่งขันวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2562
สนามกอล์ฟ แรนโชว์ชาญวีย์

 

Shotgun Start  12.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  14 กุมภาพันธ์  2562
สนาม วินด์เซอร์ 

Shotgun Start 

เช้า 06.00 น. / บ่าย 12.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  30 มกราคม  2562
สนาม เลกาซี่ 

Shotgun Start 

รอบเช้า / รอบบ่าย

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่ 28 มกราคม 2561
สนามกอล์ฟ ปัญญาอินทรา

Shotgun Start  12.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  25 ธันวาคม 2561
สนาม รอยัลเจมส์ ศาลายา

 

Shotgun Start  12.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  24 ธันวาคม 2561
สนาม อัลไพน์

Shotgun Start 

รอบเช้า 06.30 / รอบบ่าย 12.30 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  24 ธันวาคม 2561
สนาม ราชพฤกษ์

 

Shotgun Start  12.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  22 ธันวาคม 2561
สนาม ยูนิแลนด์

 

Mini Shotgun  11.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  21 ธันวาคม 2561
สนามกอล์ฟ  ธนาซิตี้

T-Off  : 12.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  21 ธันวาคม 2561
สนาม ธูปะเตมีย์

 

Shotgun Start  12.30 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่ 21 ธันวาคม 2561
สนาม สุวรรณภูมิกอล์ฟ

 

Shotgun Start  12.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  20 ธันวาคม 2561
สนาม ชวนชื่น

 

Shotgun Start  12.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


วันที่ 19 ธันวาคม 2561

สนาม ธัญญะธานี

SG. 12.30

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  19 ธันวาคม 2561
สนาม อดิศร

 

Shotgun Start  12.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  17 ธันวาคม 2561
สนาม ฟลอร่าวิลล์ 

 

Shotgun Start  12.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  15 ธันวาคม 2561
สนาม บูรพา

 

Shotgun Start  11.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  15 ธันวาคม 2561
สนาม ธัญญะ 

 

Shotgun Start  12.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  14 ธันวาคม 2561
สนาม ธูปะเตมีย์

 

Shotgun Start  12.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  14 ธันวาคม 2561
สนาม เขากรวดราชบุรี

 

Shotgun Start  12.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  12 ธันวาคม 2561
สนาม คัสคาต้า

 

Shotgun Start  12.15 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!