แข่งขันวันที่  22 ตุลาคม 2561
สนามกอล์ฟ กรุงเทพกรีฑา

 

Shotgun Start  12.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  19 ตุลาคม 2561
สนามกอล์ฟ ทบ.

 

Shotgun Start  12.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  19 ตุลาคม 2561
สนามกอล์ฟ อยุธยา

 

Shotgun Start  12.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  17 ตุลาคม 2561
สนามกอล์ฟ ธนาซิตี้

 

Shotgun Start  12.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่ 11 ตุลาคม 2561
สนามกอล์ฟ ธนาซิตี้ 

Shotgun Start  

เช้า 06.30 / บ่าย 12.30 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!


แข่งขันวันที่  11 ตุลาคม 2561
สนามกอล์ฟ เลกาซี่

 

Shotgun Start  12.00 น.

บริการ Online คลิกที่นี่!!!