กอล์ฟหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย | เลควูด | 22/03/2561
  course  

1. [.WOOD1/1]
Mitr Phol Sugar Corporation., Ltd. 
2. [.WOOD1/2]
- สมัคร - 
3. [.WOOD2/1]
SCG Trading Co., Ltd. 
4. [.WOOD2/2]
- สมัคร - 
5. [.WOOD3/1]
EXIM Bank 
6. [.WOOD4/1]
KasikornBank PCL 
7. [.WOOD5/1]
Bangkok Bank PCL 
8. [.WOOD5/2]
- สมัคร - 
9. [.WOOD6/1]
SCG Legal Counsel Limited 
10. [.WOOD6/2]
C.P. Intertrade Co., Ltd. 
11. [.WOOD7/1]
DATTEL Co., Ltd. 
12. [.WOOD8/1]
Thai Sri Insurance PCL. 
13. [.WOOD9/1]
PTT Public Co., Ltd.  
14. [.WOOD9/2]
- สมัคร - 
15. [ROCK 1/1.]
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 
16. [ROCK 1/2.]
- สมัคร - 
17. [ROCK 2/1.]
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
18. [ROCK 2/2.]
- สมัคร - 
19. [ROCK 3/1.]
บางจาก คอรปเรชั่น จำกัด มหาชน 
20. [ROCK 4/1.]
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 
21. [ROCK 5/1.]
ERAWAN 
22. [ROCK 6/1.]
เบญจจินดา 
23. [ROCK 6/2.]
- สมัคร - 
24. [ROCK 7/1.]
ดร.วาสิน 
25. [ROCK 7/2.]
SLEASE 
26. [ROCK 8/1.]
สยามคราฟท์ 
27. [ROCK 9/1.]
Just for fun 
28. [ROCK 9/2.]
- สมัคร - 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)