กอล์ฟ วปอ.2546 // วินด์เซอร์ 4คอร์ส
  course  

1. [A1/1.par4.]
Dunlop Tire (Thailand)  
2. [A1/2.par4.]
สนามบินน้ำ 
3. [A2/1.par4.]
บจก.พี.วี.เอส.อินเตอร์เทรด 
4. [A2/2.par4.]
พิเชฏฐ พัฒนโชติ 
5. [A3/1.par4.]
พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง 
6. [A3/2.par4.]
- สมัคร - 
7. [A4/1.par5.]
พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ 
8. [A4/2.par5.]
พระมงกุฏ 
9. [A4/3.par5.]
10. [A5/1.par3.]
บจก.ซิสโก้ เอนจิเนียริ่ง 
11. [A5/2.par3.]
AIS 
12. [A6/1.par5.]
เมโทร 
13. [A6/2.par5.]
บจก.กฎหมายเอสซีจี 
14. [A6/3.par5.]
15. [A7/1.par3.]
4.พล ร อ โกมินทร์ 46  
16. [A7/2.par3.]
ดร.อารีพงศ์  
17. [A8/1.par4.]
พล.ร.อ.ชัชวาลย์ 
18. [A8/2.par4.]
ไทยออยล์ 
19. [A9/1.par4.]
RBAC 
20. [A9/2.par4.]
21. [B1/1.par4.]
สโมสรการไฟฟ้านครหลวง 
22. [B1/2.par4.]
SCI 
23. [B2/1.par4.]
วนชัยกรุ๊ป  
24. [B2/2.par4.]
25. [B3/1.par3.]
พลเอกธีระวัฒน์ สวามิวัสดิ์ 
26. [B3/2.par3.]
อลงกรณ์ 
27. [B4/1.par5.]
Full Team 
28. [B4/2.par5.]
เพิ่มศิริ @ 
29. [B4/3.par5.]
30. [B5/1.par3.]
ช.การช่าง 1 
31. [B5/2.par3.]
32. [B6/1.par4.]
สหประกันชีวิต 
33. [B6/2.par4.]
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
34. [B7/1.par5.]
เรือนจำกลางบางขวาง 
35. [B7/2.par5.]
บ.ณัฐภัทร์ 
36. [B7/3.par5.]
ผบ.นย. 
37. [B8/1.par4.]
บจก.ชัยเสรี เม็ททอลแอนด์รับเบอร์ 
38. [B8/2.par4.]
MC Group 
39. [B9/1.par4.]
ช.การช่าง 2. 
40. [B9/2.par4.]
- สมัคร - 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)