กอล์ฟการกุศลธนาคารอาคารสงเคราะห์ // วินเซอร์
  course  

1. [A1/1.par4.]-VIP-
VIP ธอส.1 (VIP) 
2. [A1/2.par4.]
ทีม เกษียณ 
3. [A2/1.par4.]-VIP-
หจก.วสุ กรุ๊ป (VIP) 
4. [A2/2.par4.]
บริษัท เซ้าท์เทอร์น ซีสเท็ม 
5. [A3/1.par4.]
ธรรมศาสตร์ รุ่น 2516 
6. [A3/2.par4.]
บริษัท Sitem 
7. [A4/1.par5.]
บริษัท PP Ontime  
8. [A4/2.par5.]
บริษัท KG Dataserve 
9. [A4/3.par5.]
- สมัคร - 
10. [A5/1.par3.]-VIP-
บริษัท จอห์นสัน คอนโทรล (VIP) 
11. [A5/2.par3.]
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น 
12. [A6/1.par5.]-VIP-
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพย์พาณิชย์ (VIP) 
13. [A6/2.par5.]
บริษัท บ้านสาริน 
14. [A6/3.par5.]-VIP-
VIP ธอส.2 (VIP) 
15. [A7/1.par3.]-VIP-
บริษัท ทิพยประกันภัย (VIP) 
16. [A7/2.par3.]
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา 
17. [A8/1.par4.]
บริษัท ชโย กรุ๊ป 
18. [A8/2.par4.]
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ 2 
19. [A9/1.par4.]-VIP-
ไทยประกันชีวิต (VIP) 
20. [A9/2.par4.]
คุณพงษ์ศักดิ์ รามนุช ทหารเรือสัตหีบ 
21. [B1/1.par4.]-VIP-
Southeast 1 (VIP) 
22. [B1/2.par4.]-VIP-
Southeast 2 (VIP) 
23. [B2/1.par4.]-VIP-
บริษัท Live and Living (VIP) 
24. [B2/2.par4.]
บริษัท คมกร 
25. [B3/1.par3.]-VIP-
บริษัท กรุงเทพธนาคม 1 (VIP) 
26. [B3/2.par3.]
บริษัท กรุงเทพธนาคม 2 
27. [B4/1.par5.]
บริษัท สนง.กฎหมายรัฐนนท์ 1 
28. [B4/2.par5.]
บก.โมบิล ไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด 
29. [B4/3.par5.]
- สมัคร - 
30. [B5/1.par3.]
บริษัท ไลท์ติ้ง อีควิปเม้น 
31. [B5/2.par3.]
บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง 
32. [B6/1.par4.]-VIP-
บริษัท SAMART TELCOMS (VIP) 
33. [B6/2.par4.]
ทีม FireEye 
34. [B7/1.par5.]-VIP-
บริษัท ไฮเปอร์ โซลูซันส์ (VIP) 
35. [B7/2.par5.]
รฟม. 
36. [B7/3.par5.]
ธนาคารออมสิน 
37. [B8/1.par4.]-VIP-
บริษัท QTC เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (VIP) 
38. [B8/2.par4.]
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด 
39. [B9/1.par4.]-VIP-
บริษัท ITNS (VIP) 
40. [B9/2.par4.]
บริษัท เบล็สแอสเสทกรุ๊ป 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)