สมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทย | ทบ. | 30/11/2561
  course  

1. [.1/1.par4.]
ทีม พล.อ.สุพจน์ 
2. [.1/2.par4.]
ทีม สว.1834 (VIP)(No.012) 
3. [.2/1.par4.]
ทีม Tesco Lotus PS (No.011) 
4. [.2/2.par4.]
- สมัคร - 
5. [.3/1.par5.]
ทีม ปรม.11 (No.016) 
6. [.3/2.par5.]
- สมัคร - 
7. [.4/1.par3.]
ทีม ปากเกร็ด (No.038) 
8. [.4/2.par3.]
- สมัคร - 
9. [.5/1.par4.]
ทีม GOLDENLAND (No.017) 
10. [.5/2.par4.]
- สมัคร - 
11. [.6/1.par3.]
- สมัคร - 
12. [.6/2.par3.]
- สมัคร - 
13. [.7/1.par4.]
ทีม สินสาคร 
14. [.7/2.par4.]
- สมัคร - 
15. [.8/1.par5.]
ทีม โจ-หม่อง 
16. [.8/2.par5.]
- สมัคร - 
17. [.9/1.par4.]
ทีม ก.ต.ตร.สน.ยานนาวา (No.027) 
18. [.9/2.par4.]
- สมัคร - 
19. [10/1.par4.]
ทีม ROSE 
20. [10/2.par4.]
ทีม อิคิวซัง 
21. [11/1.par5.]
ทีม Samart SCS.(บมจ.สามารถเทลคอม)(No.028) 
22. [11/2.par5.]
- สมัคร - 
23. [12/1.par4.]
ทีม สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
24. [12/2.par4.]
- สมัคร - 
25. [13/1.par3.]
- สมัคร - 
26. [13/2.par3.]
- สมัคร - 
27. [14/1.par4.]
ทีม การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
28. [14/2.par4.]
- สมัคร - 
29. [15/1.par5.]
ทีม บมจ.น้ำตาลครบุรี 
30. [15/2.par5.]
- สมัคร - 
31. [16/1.par4.]
ทีม ชมรมกอล์ฟบางจาก 
32. [16/2.par4.]
- สมัคร - 
33. [17/1.par3.]
- สมัคร - 
34. [17/2.par3.]
- สมัคร - 
35. [18/1.par4.]
ทีม Facebook Television (No.037) 
36. [18/2.par4.]
- สมัคร - 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)