สมาคมชาวจังหวัดเลย | อยุธยากอล์ฟคลับ | 09/11/2561
  course

1. [.1/1.par4.]-VIP-
ทีม VIP กรรมการ (พิเศษ) 
2. [.1/2.par4.]
- สมัคร - 
3. [.2/1.par5.]
ทีม Asia Plus (No.023) 
4. [.2/2.par5.]
สองฝั่งการเกษตร (No.042) 
5. [.2/3.par5.]
- สมัคร - 
6. [.3/1.par3.]
ทีม ไทยน้ำทิพย์ (No.010) 
7. [.3/2.par3.]
- สมัคร - 
8. [.4/1.par4.]
ทีม บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (No.020) 
9. [.4/2.par4.]
- สมัคร - 
10. [.5/1.par4.]
ทีม บริษัท วิคกี้ (No.031) 
11. [.5/2.par4.]
- สมัคร - 
12. [.6/1.par4.]
ทีม นายกวิรศักดิ์ (No.025) 
13. [.6/2.par4.]
- สมัคร - 
14. [.7/1.par3.]
ทีม ปทุมธานี บริวเวอรี่ (เบียร์สิงห์)(No.009) 
15. [.7/2.par3.]
- สมัคร - 
16. [.8/1.par4.]
ทีม บ.นีน่าอุตสาหกรรม (คุณพิมล)(No.028) 
17. [.8/2.par4.]
- สมัคร - 
18. [.9/1.par5.]
- สมัคร - 
19. [.9/2.par5.]
- สมัคร - 
20. [.9/3.par5.]
- สมัคร - 
21. [10/1.par4.]-VIP-
ทีม PTA Consultant (VIP)(No.029) 
22. [10/2.par4.]-VIP-
ทีม True Corp (VIP)(No.022) 
23. [11/1.par3.]
บ.ยูนิเวอร์สแพ็ค จำกัด(No.017) 
24. [11/2.par3.]
- สมัคร - 
25. [12/1.par5.]
ทีม คุณไพโรจน์ โสภาพร (No.037) 
26. [12/2.par5.]
พลเอกสุรชาติ เหลือพร้อม (No.007) 
27. [12/3.par5.]
- สมัคร - 
28. [13/1.par4.]
ทีม คุณสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ (No.038) 
29. [13/2.par4.]
- สมัคร - 
30. [14/1.par4.]
ทีม Universe pack (No.017) 
31. [14/2.par4.]
- สมัคร - 
32. [15/1.par4.]
ทีม คุณกัมปนาท จักรวาลวิเวท (No.040) 
33. [15/2.par4.]
- สมัคร - 
34. [16/1.par3.]
เทศบาลตำบลระแหง (No.012) 
35. [16/2.par3.]
- สมัคร - 
36. [17/1.par4.]
ทีม QATA (No.030) 
37. [17/2.par4.]
การประปานครหลวง (No.021) 
38. [18/1.par5.]
- สมัคร - 
39. [18/2.par5.]
- สมัคร - 
40. [18/3.par5.]
- สมัคร - 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)