กอล์ฟสมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์ / ธนาซิตี้
  course  

1. [.1/1.par5.]
PROSHIP (VIP) 
2. [.1/2.par5.]
YANMAR - (YASC)(VIP) 
3. [.1/3.par5.]
HEMPEL (by Thoresen)(VIP) 
4. [.2/1.par4.]
Techno Pacific Pte Ltd (VIP) 
5. [.2/2.par4.]
Nippon Paint Marine(Singapore) Pte Ltd. (VIP) 
6. [.3/1.par3.]
TIPS Co., Ltd. : A 
7. [.3/2.par3.]
TIPS Co., Ltd. : B 
8. [.4/1.par4.]
ทีมคนรักเรือ  
9. [.4/2.par4.]
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 
10. [.5/1.par4.]
บริษัท สยามลัคกี้มารีน จำกัด 
11. [.5/2.par4.]
Altamar Services Tech Co., Ltd. 
12. [.6/1.par4.]
Kerry Siam Seaport 
13. [.6/2.par4.]
Barter Group 
14. [.7/1.par5.]
ทีมหมูหวาน : STAR NAVEE+BLUE OCEAN 
15. [.7/2.par5.]
TOA-CHUGOKU PAINTS CO., LTD. 
16. [.7/3.par5.]
บจก.อันดาสยามโลจิสติกส์ 
17. [.8/1.par3.]
Class BV 
18. [.8/2.par3.]
Pearl Shipping Service Co. Ltd 
19. [.9/1.par4.]
Jotun Thailand Ltd. (VIP) 
20. [.9/2.par4.]
Marine Survitec Co.,Ltd (MSC)(VIP) 
21. [10/1.par4.]
ทิพยประกันภัย (VIP) 
22. [10/2.par4.]
Ocean Chartering (VIP) 
23. [11/1.par4.]
DMI Diesel Offshore (s) Pte Ltd. (VIP) 
24. [11/2.par4.]
SMT Technical Services Pte Ltd. (VIP) 
25. [12/1.par5.]
LUKOIL Marine Lubricants DMCC (VIP) 
26. [12/2.par5.]
คุณสุรชัย และเพื่อน 
27. [12/3.par5.]
ST Pana 
28. [13/1.par3.]
PROGUARD MARINE & LOGISTICS 
29. [13/2.par3.]
SM Group Maritime Consultant Co., Ltd. 
30. [14/1.par5.]
หจก. เอส เอ็ม เจอเนอรัล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 
31. [14/2.par5.]
Siam Depot 
32. [14/3.par5.]
Smooth Sea 
33. [15/1.par4.]
Nathalin Group 
34. [15/2.par4.]
NH PROSPERITY CO.,LTD. 
35. [16/1.par3.]
Twinco Pte Ltd  
36. [16/2.par3.]
NNR CORPORATION 
37. [17/1.par4.]
บริษัท เอส ซี สิรภัทร จำกัด 
38. [17/2.par4.]
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
39. [18/1.par4.]
UNITHAI SHIPYARD AND ENGINEERING (VIP) 
40. [18/2.par4.]
SHIP EXPERT TECHNOLOGY CO.,LTD (VIP) 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)