กอล์ฟสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี // พัฒนา AB
  course  

1. [A1/1.Par4.]
TSCD  
2. [A1/2.Par4.]
บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)  
3. [A2/1.Par5.]
บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด 
4. [A2/2.Par5.]
บริษัท ที.โอ.โลจิซทิคส์ จำกัด 
5. [A3/1.Par3.]
บริษัท เอส.พี.บี. เพาเวอร์ เซอร์วิส จํากัด 
6. [A3/2.Par3.]
บริษัท ผลอนันต์ฟาร์ม จำกัด 
7. [A4/1.Par4.]
บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) 
8. [A4/2.Par4.]
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
9. [A5/1.Par5.]
หอการค้าชลบุรี1 
10. [A5/2.Par5.]
CPF ศรีราชา 
11. [A5/3.Par5.]
- สมัคร - 
12. [A6/1.Par4.]
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) 
13. [A6/2.Par4.]
บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด 
14. [A7/1.Par4.]
TS Automotive  
15. [A7/2.Par4.]
บริษัท สหพัฒนทอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด 
16. [A8/1.Par3.]
คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยบูรพา 
17. [A8/2.Par3.]
บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จํากัด 
18. [A9/1.Par4.]
บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด 
19. [A9/2.Par4.]
บริษัท ไทยอิสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด 
20. [A9/3.Par4.]
- สมัคร - 
21. [B1/1.Par4.]
TSPKK-1  
22. [B1/2.Par4.]
VIP 
23. [B2/1.Par5.]
บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด 
24. [B2/2.Par5.]
บริษัท สยาม ดี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
25. [B3/1.Par3.]
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 
26. [B3/2.Par3.]
TBKK 
27. [B4/1.Par4.]
ทาพาโก้  
28. [B4/2.Par4.]
TSPKK-2  
29. [B5/1.Par4.]
TATCวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
30. [B5/2.Par4.]
KBOI-ROKI  
31. [B6/1.Par4.]
บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด 
32. [B6/2.Par4.]
หอการค้าชลบุรี (2) 
33. [B7/1.Par3.]
อมตะ คอร์ปอเรชั่น  
34. [B7/2.Par3.]
katata  
35. [B8/1.Par4.]
บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
36. [B8/2.Par4.]
บริษัท ไทยซัมมิทมิทซูบะอีเล็คทริคแมนูแฟคเจอริ่ง จำ 
37. [B8/3.Par4.]
- สมัคร - 
38. [B9/1.Par5.]
บริษัท เชียน ชาง แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด 
39. [B9/2.Par5.]
M.R.I. 
40. [B9/3.Par5.]
บริษัท อัลฟาคาสท์ จำกัด  


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)