กอล์ฟการกุศล คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น // สุวรรณภูมิ
  course  

1. [E1/1.Par4]
สิงห์คอร์เปอเรชั่น (VIP) 
2. [E1/2.Par4]
SCG 1 (VIP)  
3. [E1/3.Par4]
CPF(VIP)  
4. [E2/1.Par5]
CK(VIP)  
5. [E2/2.Par5]
AIT/กฟภ. 
6. [E2/3.Par5]
สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. 
7. [E3/1.Par4]
เอส เทค ซีวิลฯ 
8. [E3/2.Par4]
มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ 
9. [E3/3.Par4]
สหยูเนี่ยน 
10. [E4/1.Par4]
KRT 
11. [E4/2.Par4]
สยามนิสสันบอดี้ 
12. [E5/1.Par3]
PEA-ENCOM 
13. [E5/2.Par3]
รวมเกษตร อุตสาหกรรม 
14. [E6/1.Par4]
บัญชากิจ 
15. [E6/2.Par4]
Gear 23#1 
16. [E7/1.Par5]
กันกุล 
17. [E7/2.Par5]
น้ำตาล มิตรผลภูเวียง 
18. [E7/3.Par5]
วิคเทอร์ โกลบอล เน็ตเวิร์ค 
19. [E8/1.Par3]
อีสานใต้ 1 
20. [E8/2.Par3]
อีสานใต้ 2 
21. [E9/1.Par4]
SEFCOINK BANGPOO 
22. [E9/2.Par4]
บลิส-เทล 
23. [E9/3.Par4]
MM Logistics 
24. [N1/1.Par5]
วิชัย ทิตตภักดี (VIP)  
25. [N1/2.Par5]
บริษัทพานาโซนิคฯ(VIP)  
26. [N1/3.Par5]
ธกส.(VIP)  
27. [N2/1.Par4]
หอพักนพรัตน์ (9หลัง) 
28. [N2/2.Par4]
ทีม คุณอภินันท์ จ. (13) 
29. [N2/3.Par4]
เด็มโก้ 
30. [N3/1.Par3]
STEC 
31. [N3/2.Par3]
อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน 
32. [N4/1.Par4]
สยามอี้สต์ 
33. [N4/2.Par4]
วนชัย 
34. [N4/3.Par4]
คูเพ็น เมททัลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
35. [N5/1.Par4]
HOMAGTHAILAND 
36. [N5/2.Par4]
น้ำตาลมิตรผล 
37. [N5/3.Par4]
กฟฉ.1-2-3 
38. [N6/1.Par3]
อุตสาหกรรม 2 
39. [N6/2.Par3]
PRIMAHAM FOODS (THAILAND) 
40. [N7/1.Par4]
บจก.น้ำตาลบ้านโป่ง 
41. [N7/2.Par4]
เอ็มไมดาส 
42. [N8/1.Par4]
พยัคฆ์บูรพา 
43. [N8/2.Par4]
Hyatt Construction 
44. [N8/3.Par4]
สทช.16 
45. [N9/1.Par5]
แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 
46. [N9/2.Par5]
ผส.ทวี สกุลเวช 
47. [N9/3.Par5]
#50 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)