กอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้สหภาพแรงงานฮอนด้า
  course  

1. [ 1/1. PAR 4.]
บริษัท ไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (VIP) 
2. [ 1/2. PAR 4.]
- สมัคร - 
3. [ 2/1. PAR 5.]
บริษัท ไดชิน จำกัด  
4. [ 2/2. PAR 5.]
- สมัคร - 
5. [ 3/1. PAR 3.]
- สมัคร - 
6. [ 4/1. PAR 4.]
บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย) จำกัด 
7. [ 4/2. PAR 4.]
- สมัคร - 
8. [ 5/1. PAR 3.]
- สมัคร - 
9. [ 6/1. PAR 4.]
บริษัม ทีเอสเทก (ประเทศไทย)จำกัด 
10. [ 6/2. PAR 4.]
- สมัคร - 
11. [ 7/1. PAR 4.]
ทีม นวก 4 
12. [ 7/2. PAR 4.]
- สมัคร - 
13. [ 8/1. PAR 5.]
ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลางรุ่นที่ 3 
14. [ 8/2. PAR 5.]
- สมัคร - 
15. [ 9/1. PAR 4.]
ประธานบริษัทโทแอคส์(ประเทศไทย)จำกัด 
16. [ 9/2. PAR 4.]
- สมัคร - 
17. [10/1. PAR 4.]
ทีม อดีตปธ.ผู้พิพากษา สท.รุ่น 24 
18. [10/2. PAR 4.]
- สมัคร - 
19. [11/1. PAR 4.]
บริษัม ซัมมิทโซว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
20. [11/2. PAR 4.]
- สมัคร - 
21. [12/1. PAR 3.]
- สมัคร - 
22. [13/1. PAR 5.]
บริษัท ซีซีไอ 
23. [13/2. PAR 5.]
- สมัคร - 
24. [14/1. PAR 4.]
สยามโกชิ 
25. [14/2. PAR 4.]
- สมัคร - 
26. [15/1. PAR 3.]
- สมัคร - 
27. [16/1. PAR 4.]
บริษัท ยามาดะสมบูรณ์ จำกัด 
28. [16/2. PAR 4.]
- สมัคร - 
29. [17/1. PAR 5.]
ไทยซัมมิท 
30. [17/2. PAR 5.]
- สมัคร - 
31. [18/1. PAR 4.]
เพชร โสมาบุตร 
32. [18/2. PAR 4.]
ทดสอบการลงทะเบียนโดยผู้จัดดำเนินการเอง 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)