กอล์ฟการกุศลวิศวจุฬา // ฟอร์ร่าวิลล์
  course  

1. [.1/1.par4.]
พฤกษาเรียลเอสเตท (VIP) 
2. [.1/2.par4.]
พีทีโกลบอล เคมิคอล (VIP) 
3. [.2/1.par4.]
สโมสรการไฟฟ้านครหลวง (VIP) 
4. [.2/2.par4.]
IRPC 
5. [.3/1.par5.]
MJ Bangkok Value 
6. [.3/2.par5.]
ราชบุรีเพาเวอร์ 
7. [.3/3.par5.]
วศ. 2524  
8. [.4/1.par3.]
SCG 
9. [.4/2.par3.]
ปตท.สผ. 
10. [.5/1.par4.]
ผลิตไฟฟ้า EGCO 
11. [.5/2.par4.]
เซ็กโก้ เอชวี 
12. [.6/1.par3.]
EGAT CSR 
13. [.6/2.par3.]
ชมรมกอล์ฟกฟผ. 
14. [.7/1.par4.]
โกลบอล เพาเวอร์ เอเนอร์จี 
15. [.7/2.par4.]
TOA 
16. [.8/1.par4.]
AIS 
17. [.8/2.par4.]
ท่อส่งปิโตรเลียม 
18. [.9/1.par5.]
ไทยออยล์ 1 
19. [.9/2.par5.]
ไทยออยล์ 2 
20. [.9/3.par5.]
- สมัคร - 
21. [10/1.par4.]
สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น (VIP) 
22. [10/2.par4.]
ปตท. (VIP) 
23. [11/1.par4.]
ดับบลิวเอชเอ (WHA) 
24. [11/2.par4.]
ชมรมนิสิตเก่าวิศวฯจุฬาฯตะวันออก 
25. [12/1.par5.]
น้ำมันปิโตรเลียมไทย 
26. [12/2.par5.]
อีซูซุสงวนไทย 
27. [12/3.par5.]
- สมัคร - 
28. [13/1.par4.]
AEC 
29. [13/2.par4.]
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพฯ 
30. [14/1.par3.]
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ 
31. [14/2.par3.]
การประปานครหลวง 
32. [15/1.par4.]
3 BB ทริปเปิลที  
33. [15/2.par4.]
วศ. 2526 
34. [16/1.par4.]
ENGIE GLOW 
35. [16/2.par4.]
ซีฟโก้ 
36. [17/1.par3.]
TRC 
37. [17/2.par3.]
เอกรัฐวิศวกรรม 
38. [18/1.par5.]
พลังงานบริสุทธิ์ 1 
39. [18/2.par5.]
พลังงานบริสุทธิ์ 2 
40. [18/3.par5.]
เกียรติฟ้า 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)