กอล์ฟการกุศล วปอ.2549 | สุวรรณภูมิกอล์ฟ | 24/10/2561
  course  

1. [E1/1.PAR 4.]
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (VIP) (No.029) 
2. [E1/2.PAR 4.]
ชิโน-ไทย (VIP) (No.015) 
3. [E2/1.PAR 5.]
ไทยออยล์ (VIP) (No.052) 
4. [E2/2.PAR 5.]
ทีมโรตารี่พระโขนง (No.027) 
5. [E2/3.PAR 5.]
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (No.026) 
6. [E3/1.PAR 4.]
การประปาส่วนภูมิภาค (No.028) 
7. [E3/2.PAR 4.]
บริษัท เชจแคปปิตอล จำกัด (No.030) 
8. [E4/1.PAR 4.]
บจก. ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม (No.032) 
9. [E4/2.PAR 4.]
บจก. ศรีชลธร (No.033) 
10. [E5/1.PAR 3.]
หนุ่ม 11. (No.039) 
11. [E5/2.PAR 3.]
DSI 
12. [E6/1.PAR 4.]
รักเอย (No.044) 
13. [E6/2.PAR 4.]
พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง (No.045) 
14. [E7/1.PAR 5.]
ไทยออยล์มารีน (No.050) 
15. [E7/2.PAR 5.]
สโมสรการไฟฟ้านครหลวง (No.049) 
16. [E7/3.PAR 5.]
พราน 28. (No.047) 
17. [E8/1.PAR 3.]
กวางมือใหม่ (No.051) 
18. [E8/2.PAR 3.]
SCB (No.053) 
19. [E9/1.PAR 4.]
ไทยมาสเตอร์ (No.054) 
20. [E9/2.PAR 4.]
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ (No.059) 
21. [N1/1.PAR 5.]
วปอ.2549 (1) (VIP) (No.056) 
22. [N1/2.PAR 5.]
MCS (VIP) 
23. [N1/3.PAR 5.]
บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) (No.002) 
24. [N2/1.PAR 4.]
วปอ.2549 (2) (VIP) (No.083) 
25. [N2/2.PAR 4.]
ภูมิใจซีเมนต์ (No.003) 
26. [N3/1.PAR 3.]
TOT (No.005) 
27. [N3/2.PAR 3.]
คุณศรศักดิ์ แสนสมบัติ (No.007) 
28. [N4/1.PAR 4.]
ภัทรเทรดดิ้ง (No.004) 
29. [N4/2.PAR 4.]
ศิวกรกระจกรถยนต์ (No.006) 
30. [N5/1.PAR 4.]
DTI (No.009) 
31. [N5/2.PAR 4.]
สวนพลังงานหมุนเวียนหนองแค (No.008) 
32. [N6/1.PAR 3.]
บจก. ร่วมพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ (No.010) 
33. [N6/2.PAR 3.]
บมจ.ราชาโลจิสติกส์ 
34. [N7/1.PAR 4.]
บจก. สยาม โค อินเตอร์ เทรด (No.011) 
35. [N7/2.PAR 4.]
รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ (No.013) 
36. [N8/1.PAR 4.]
การประปานครหลวง (No.014) 
37. [N8/2.PAR 4.]
นรต. 29. (No.016) 
38. [N9/1.PAR 5.]
GPSC (No.018) 
39. [N9/2.PAR 5.]
ช้างพัง 49. (No.019) 
40. [N9/3.PAR 5.]
Centara (No.025) 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)