สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย / วินด์เซอร์ AB
  course  

1. [A1/1.Par4.]
ทีม มาร์ซัน (VIP) 
2. [A1/2.Par4.]
ทีม สมาคมต่อเรือ (VIP) 
3. [A2/1.Par4.]
ทีม ลอยรีจิสเตอร์ 
4. [A2/2.Par4.]
- สมัคร - 
5. [A3/1.Par4.]
ทีม BV Marine 
6. [A3/2.Par4.]
- สมัคร - 
7. [A4/1.Par5.]
ทีม CLASS NK 
8. [A4/2.Par5.]
ทีม บี แอนด์ บี โบ๊ท  
9. [A5/1.Par3.]
ทีม อัลตาม่าร์ 
10. [A5/2.Par3.]
- สมัคร - 
11. [A6/1.Par5.]
ทีม TOA 
12. [A6/2.Par5.]
ทีม Siemens 
13. [A7/1.Par3.]
ทีม CUEL 
14. [A7/2.Par3.]
- สมัคร - 
15. [A8/1.Par4.]
ทีม MTU 
16. [A8/2.Par4.]
- สมัคร - 
17. [A9/1.Par4.]
ทีม อิตัลไทย (VIP) 
18. [A9/2.Par4.]
- สมัคร - 
19. [B1/1.Par4.]
ทีม ยูนิไทย1 (VIP) 
20. [B1/2.Par4.]
ทีม ยูนิไทย2 (VIP) 
21. [B2/1.Par4.]
ทีม ไทย โคลอน  
22. [B2/2.Par4.]
- สมัคร - 
23. [B3/1.Par3.]
ทีม FURUNO 
24. [B3/2.Par3.]
- สมัคร - 
25. [B4/1.Par5.]
ทีม ไทยเอ็นจิเนียริ่ง 
26. [B4/2.Par5.]
ทีม ฮัล 
27. [B5/1.Par3.]
ทีม เอ แอนด์ มารีน ไทย 
28. [B5/2.Par3.]
- สมัคร - 
29. [B6/1.Par4.]
ทีม เอส อี เอ ชิพยาร์ด 
30. [B6/2.Par4.]
- สมัคร - 
31. [B7/1.Par5.]
ทีม อู่กรุงเทพ  
32. [B7/2.Par5.]
- สมัคร - 
33. [B8/1.Par4.]
ทีม มาริอาร์ท 
34. [B8/2.Par4.]
- สมัคร - 
35. [B9/1.Par4.]
ทีม สกุลซี 
36. [B9/2.Par4.]
- สมัคร - 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)