สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย 2018 รอยัลเจมส์ ศาลายา 02/11/2561
  course  

1. [.1/1.PAR 5.]
ธนาคารธนชาต (VIP) 
2. [.1/2.PAR 5.]
สมาคมรถยนต์ใช้แล้ว  
3. [.1/3.PAR 5.]
- สมัคร - 
4. [.2/1.PAR 4.]
CIMB ไทย ออโต ทีม 1. 
5. [.2/2.PAR 4.]
CIMB ไทย ออโต ทีม 2. 
6. [.3/1.PAR 3.]
ธนาคารไทยพาณิชย์ ทีม 1. 
7. [.3/2.PAR 3.]
สมาร์ทไฮไฟ (โอเอ) 
8. [.4/1.PAR 4.]
เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง 
9. [.4/2.PAR 4.]
แอพเปิ้ลออโตออคชั่น 
10. [.5/1.PAR 4.]
ลีสซิ่งกสิกรไทย 
11. [.5/2.PAR 4.]
เมืองไทยประกันภัย  
12. [.6/1.PAR 4.]
ฮอนด้าลีสซิ่ง 
13. [.6/2.PAR 4.]
โตเกียวมารีนประกันภัย 
14. [.7/1.PAR 3.]
โตโยต้า ลีสซิ่ง 
15. [.7/2.PAR 3.]
- สมัคร - 
16. [.8/1.PAR 4.]
ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์  
17. [.8/2.PAR 4.]
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 
18. [.9/1.PAR 5.]
ธนาคารเกียรตินาคิน 
19. [.9/2.PAR 5.]
- สมัคร - 
20. [.9/3.PAR 5.]
- สมัคร - 
21. [10/1.PAR 5.]
ราชธานีลีสซิ่ง 
22. [10/2.PAR 5.]
สินมั่นคงประกันภัย 
23. [10/3.PAR 5.]
- สมัคร - 
24. [11/1.PAR 4.]
NETSOL (VIP) 
25. [11/2.PAR 4.]
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
26. [12/1.PAR 4.]
ธนาคารทิสโก้ 
27. [12/2.PAR 4.]
วิริยะประกันภัย 
28. [13/1.PAR 3.]
ตรีเพชรอีซูซุลีสซิ่ง 
29. [13/2.PAR 3.]
พลูเด็นเชียล ประกันชีวิต  
30. [14/1.PAR 4.]
ธนชาตประกันภัย 
31. [14/2.PAR 4.]
DFM 
32. [15/1.PAR 4.]
แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค / ประกันคุ้มภัย 
33. [15/2.PAR 4.]
อาคเนย์ประกันภัย 
34. [16/1.PAR 4.]
กรุงเทพประกันภัย 
35. [16/2.PAR 4.]
สากลการประมูล 
36. [17/1.PAR 3.]
ไทยประกันชีวิต 
37. [17/2.PAR 3.]
อเมริกันอินเตอร์แนชั่นแนล (AIA) 
38. [18/1.PAR 5.]
- สมัคร - 
39. [18/2.PAR 5.]
- สมัคร - 
40. [18/3.PAR 5.]
- สมัคร - 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)