กอล์ฟการกุศลมหานคร 6 | ธนาซิตี้ | 06/11/2561
  course  

1. [.1/1.par5.]
ทีม พี่แคระ (No.021) 
2. [.1/2.par5.]
ทีม สจส สัมพันธ์ (No.VIP01) 
3. [.1/3.par5.]
- สมัคร - 
4. [.2/1.par4.]
ทีม รองบุ้ง ทีม 1 (No.014) 
5. [.2/2.par4.]
ทีม รองบุ้ง ทีม 2 (No.015) 
6. [.3/1.par3.]
- สมัคร - 
7. [.3/2.par3.]
- สมัคร - 
8. [.4/1.par4.]
แดนไทยอีควิปเม้นท์ (No.005) 
9. [.4/2.par4.]
ยูอาร์ แอนด์ ทรีทริม (No.006) 
10. [.5/1.par4.]
ทีม อีนี่ (E-Nii) (No.029) 
11. [.5/2.par4.]
Super Pro (No.008) 
12. [.6/1.par4.]
ทีม บ.โรชไดแอกโนสติกส์(ประเทศไทย)จก.(No.009) 
13. [.6/2.par4.]
- สมัคร - 
14. [.7/1.par5.]
สำนักสิ่งแวดล้อม 4(No.011) 
15. [.7/2.par5.]
สำนักสิ่งแวดล้อม 3 (No.010) 
16. [.7/3.par5.]
- สมัคร - 
17. [.8/1.par3.]
สำนักสิ่งแวดล้อม 2 (No.032) 
18. [.8/2.par3.]
- สมัคร - 
19. [.9/1.par4.]
ทีม จีเนียส ทราฟฟิค (คุณบุญญา) (No.002) 
20. [.9/2.par4.]
คุณวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ (No.022) 
21. [10/1.par4.]
คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (โอ๋) (No.VIP03) 
22. [10/2.par4.]
สำนักสิ่งแวดล้อม 1 (No.VIP04) 
23. [11/1.par4.]
บริษัท สยามมงคงเดินเรือ จำกัด (No.017) 
24. [11/2.par4.]
คุณวสันต์ ศรีจันทร์ (แคระ) (No.018) 
25. [12/1.par5.]
- สมัคร - 
26. [12/2.par5.]
(No.001) 
27. [12/3.par5.]
- สมัคร - 
28. [13/1.par3.]
ทีม ฮิตาชิ (No.004) 
29. [13/2.par3.]
- สมัคร - 
30. [14/1.par5.]
พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมูล ทีม1 (No.027) 
31. [14/2.par5.]
พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมูล ทีม2 (No.028) 
32. [14/3.par5.]
- สมัคร - 
33. [15/1.par4.]
(No.025) 
34. [15/2.par4.]
- สมัคร - 
35. [16/1.par3.]
ทีม INNO (No.023) 
36. [16/2.par3.]
- สมัคร - 
37. [17/1.par4.]
นมธ. (No.044)  
38. [17/2.par4.]
ช.การช่าง (No.030) 
39. [18/1.par4.]
(No.031) 
40. [18/2.par4.]
(No.013) 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)