การกุศลของคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์ 2504
  course  

1. [.1/1.par4.]
ช้าง 1 
2. [.1/2.par4.]
ช้าง 2 
3. [.2/1.par5.]
มูลนิธินิติศาสตร์ 04 
4. [.2/2.par5.]
สมศักดิ์ โตรักษา 
5. [.2/3.par5.]
- สมัคร - 
6. [.3/1.par4.]
มูลนิธิสำนักงานสลากกินแบ่ง 
7. [.3/2.par4.]
คุณศุภกรณ์ พลกุล 
8. [.4/1.par3.]
บ.ชิโน-ไทย 
9. [.4/2.par3.]
ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน 
10. [.5/1.par4.]
ช้าง 3 
11. [.5/2.par4.]
ช้าง 4 
12. [.6/1.par4.]
บ.ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด 1 
13. [.6/2.par4.]
บ.ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด 2 
14. [.7/1.par5.]
บ.ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 1 
15. [.7/2.par5.]
ทางด่วนและรถไฟพิเศษกรุงเทพ จำกัด 
16. [.7/3.par5.]
- สมัคร - 
17. [.8/1.par3.]
ช้าง 5 
18. [.8/2.par3.]
ช้าง 6 
19. [.9/1.par4.]
บริษัทแหลมฉบัง อินเตอร์ 1 (LCIT) 
20. [.9/2.par4.]
บริษัทแหลมฉบัง อินเตอร์ 2 (LCIT) 
21. [10/1.par4.]
บ.ทรูวิชั่น 
22. [10/2.par4.]
ช้าง 7 
23. [11/1.par3.]
บ.เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด 
24. [11/2.par3.]
คุณมหรรณพ เดชวิทักษ์ 
25. [12/1.par5.]
มิตรร่วมใจ 1 
26. [12/2.par5.]
มิตรร่วมใจ 2 
27. [12/3.par5.]
- สมัคร - 
28. [13/1.par3.]
ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น 
29. [13/2.par3.]
ช้าง 8 
30. [14/1.par5.]
ช้าง 9 
31. [14/2.par5.]
ทีม นอ.37  
32. [15/1.par4.]
ช้าง 10 
33. [15/2.par4.]
ธนาคารกรุงเทพ 
34. [16/1.par3.]
บ.แคปปิตัล ซีเรียลส์ จำกัด 
35. [16/2.par3.]
ช้าง 11  
36. [17/1.par5.]
มิตรร่วมใจ 3 
37. [17/2.par5.]
มิตรร่วมใจ 4 
38. [17/3.par5.]
- สมัคร - 
39. [18/1.par4.]
มิตรร่วมใจ 5 
40. [18/2.par4.]
มิตรร่วมใจ 6 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)