กอล์ฟสมาคมชาวอุทัยธานี
  course  

1. [ 1/1.Par4.]
TIFFY VIP1 / NO.031 
2. [ 1/2.Par4.]
PIONEER VIP2 / NO.032 
3. [ 1/3.Par4.]
คุณพรชัย VIP 5 / NO.003 
4. [ 2/1.Par4.]
DUTCHMILL CO.,LTD. / NO.002 
5. [ 2/2.Par4.]
ผวจ.วันชัย / NO.004 
6. [ 3/1.Par5.]
คุณวลัชณัฏฐ์ / NO.005 
7. [ 3/2.Par5.]
อดีต สส.นพดล/ NO.006 
8. [ 4/1.Par3.]
CYS / NO.007 
9. [ 4/2.Par3.]
Golf Thursday / NO.009 
10. [ 5/1.Par4.]
Grand China / NO.011 
11. [ 5/2.Par4.]
สมชาย ปรม.10 / NO.012 
12. [ 6/1.Par3.]
TOT 2 / NO.015 
13. [ 6/2.Par3.]
TOT 2 / NO.014 
14. [ 7/1.Par4.]
TOT 1 / NO.013 
15. [ 7/2.Par4.]
TOT 4 / NO.016 
16. [ 8/1.Par5.]
รัชดาหินอ่อน / NO.018 
17. [ 8/2.Par5.]
PMG / NO.020 
18. [ 8/3.Par5.]
สนง.สลากฯ / NO.025 
19. [ 9/1.Par4.]
กรมทางหลวง 1 VIP 7 / NO.022 
20. [ 9/2.Par4.]
บ.ปตท.จำกัด มหาชน VIP8 / NO.041 
21. [ 9/3.Par4.]
THAI BEV VIP 9 / NO.034 
22. [10/1.Par4.]
สว.สิงห์ชัย VIP 6 / NO.021 
23. [10/2.Par4.]
อดีต สส.นพดล VIP 3 / NO.008 
24. [10/3.Par4.]
หมู่บ้านทองสถิตย์ VIP 4 / NO.001 
25. [11/1.Par5.]
กรมทางหลวง 2 / NO.023 
26. [11/2.Par5.]
กรมทางหลวง 3 / NO.024 
27. [12/1.Par4.]
บ.ไทยออยล์ จำกัด / NO.027 
28. [12/2.Par4.]
บ.คริสตอลลา จำกัด / NO.028 
29. [13/1.Par3.]
Top Class / NO.029 
30. [13/2.Par3.]
คุณสุวัฒน์ / NO.030 
31. [14/1.Par4.]
ทีมน้องใหม่ / NO.033 
32. [14/2.Par4.]
คุณธงชัย / NO.035 
33. [15/1.Par5.]
รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล / NO.047 
34. [15/2.Par5.]
บ.เพาเวอร์เมติค จำกัด / NO.042 
35. [15/3.Par5.]
BENTO / NO.036 
36. [16/1.Par4.]
TRUE VISION / NO.049 
37. [16/2.Par4.]
ชมรมกอล์ฟวันเสาร์ ทบ. / NO.050 
38. [17/1.Par3.]
ที่นอนทิพย์อาสน์ / NO.046 
39. [17/2.Par3.]
ชมรมกอล์ฟ IRPC / NO.048 
40. [18/1.Par4.]
S.T.Mastertech VIP 10 / NO.052 
41. [18/2.Par4.]
วัฒนภัทร VIP 11 / NO.051 
42. [18/3.Par4.]
สื่อมวลชน-ไทยรัฐ VIP 12 / NO.053 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)