กอล์ฟการกุศล ชมรมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ รุ่น 44(บ.ศ.)/ อยุธยา
  course  

1. [ 1/1.PAR4.]
ทีม รองสมเกียรติ (VIP) 
2. [ 1/2.PAR4.]
- สมัคร - 
3. [ 2/1.PAR5.]
ทีม ยบ.36 
4. [ 2/2.PAR5.]
ทีม ทิพย์ประกันภัย 
5. [ 3/1.PAR3.]
ทีม บ.ติยะมาสเตอร์ 
6. [ 3/2.PAR3.]
- สมัคร - 
7. [ 4/1.PAR4.]
ทีม บ.ไทยออย จก. 
8. [ 4/2.PAR4.]
ทีม พล.อ.ต.ภูมิใจ 
9. [ 5/1.PAR4.]
ทีม อำนวยศิลป์ 
10. [ 5/2.PAR4.]
ทีม ชมรมจักรยานปัญญา 
11. [ 6/1.PAR4.]
ทีม อ่างทอง 
12. [ 6/2.PAR4.]
ทีม รวมมิตรยบ. 
13. [ 7/1.PAR3.]
ทีม ศรภ.(มนัส) 
14. [ 7/2.PAR3.]
- สมัคร - 
15. [ 8/1.PAR4.]
ทีม สำนักก่อสร้าง 2 กรมทางหลวง 
16. [ 8/2.PAR4.]
- สมัคร - 
17. [ 9/1.PAR5.]
ทีม เอกราช 
18. [ 9/2.PAR5.]
ทีม My Friend สมยศ 
19. [10/1.PAR4.]
ทีม บัวหลวง (VIP) 
20. [10/2.PAR4.]
ทีม กอไผ่ (VIP) 
21. [11/1.PAR3.]
ทีม มายเฟรน 
22. [11/2.PAR3.]
- สมัคร - 
23. [12/1.PAR5.]
ทีม ไทยออย 
24. [12/2.PAR5.]
- สมัคร - 
25. [13/1.PAR4.]
ทีมพ.อ.ชาลี ไกรอาบ 
26. [13/2.PAR4.]
- สมัคร - 
27. [14/1.PAR4.]
ทีม ยบ.44 (ม) 
28. [14/2.PAR4.]
- สมัคร - 
29. [15/1.PAR4.]
ทีม เฮียโด่ง 
30. [15/2.PAR4.]
- สมัคร - 
31. [16/1.PAR3.]
ทีม 39 พาเพลิน 
32. [16/2.PAR3.]
- สมัคร - 
33. [17/1.PAR4.]
ทีม ยบ.43 
34. [17/2.PAR4.]
- สมัคร - 
35. [18/1.PAR5.]
ทีม ไอดีน 39 
36. [18/2.PAR5.]
- สมัคร - 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)