รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  course  

1. [ 1/1.Par4.]
ชลบุรี (No.07) 
2. [ 1/2.Par4.]
แอสตร้าเทคโนโลยี (NO-40) 
3. [ 2/1.Par5.]
บ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (NO-36) 
4. [ 2/2.Par5.]
ซิกตี้ (No.49) 
5. [ 2/3.Par5.]
คุณวิชิต (No.38) 
6. [ 3/1.Par3.]
KSL (NO-25) 
7. [ 3/2.Par3.]
สุพรรณบุรี (NO-37) 
8. [ 4/1.Par4.]
ชุมพร (NO-31) 
9. [ 4/2.Par4.]
ชลบุรี 3 (No.15) 
10. [ 5/1.Par3.]
บ.จันวาณิชย์ (NO-39) 
11. [ 5/2.Par3.]
VILLA GOLF (No.05) 
12. [ 6/1.Par4.]
กรุงเทพธนาคม 2(No.14) 
13. [ 6/2.Par4.]
ทีม หมูหวาน (NO-09) 
14. [ 7/1.Par5.]
เหล็กสยามยามาโตะ (NO-04) 
15. [ 7/2.Par5.]
นครราชสีมา(No.01) 
16. [ 7/3.Par5.]
ซี แอนด์ จี (No.42) 
17. [ 8/1.Par3.]
นครปฐม (NO-29) 
18. [ 8/2.Par3.]
ALT (No.17) 
19. [ 9/1.Par4.]
ศิลาสากลพัฒนา  
20. [ 9/2.Par4.]
ลีโอแลนเซ็ท 
21. [10/1.Par4.]
เจริญสินธานี (No.17) 
22. [10/2.Par4.]
เนาวรัตน์พัฒนาการ (NO-20) 
23. [11/1.Par4.]
MICHELIN SIAM (NO-33) 
24. [11/2.Par4.]
สมุทรปราการ (No.32) 
25. [12/1.Par3.]
กรุงเทพธนาคม (No.50) 
26. [12/2.Par3.]
ไทยซัมมิท (No.08) 
27. [13/1.Par5.]
AMR ASIA (NO-46) 
28. [13/2.Par5.]
ชลบุรี4 (No.16) 
29. [13/3.Par5.]
ร.ท. ศตวรรษ  
30. [14/1.Par4.]
คุณวันชัย(No.41) 
31. [14/2.Par4.]
ชลบุรี 5 (No.18) 
32. [15/1.Par5.]
MANIT (No.43) 
33. [15/2.Par5.]
ฉะเชิงเทรา (No.28) 
34. [15/3.Par5.]
เอ ทู เทคโนโลยี จำกัด (No.45) 
35. [16/1.Par3.]
สิรีน (No.26) 
36. [16/2.Par3.]
สหวิริยา (No.34) 
37. [17/1.Par4.]
บางบอน 1 (No.48) 
38. [17/2.Par4.]
AS (No.44) 
39. [18/1.Par4.]
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (No.03) 
40. [18/2.Par4.]
ชลบุรี (NO-06) 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)