ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ กาญจนบุรี // กรังซ์ปรี SG 11:30
  course  

1. [.1/1.PAR 4.]
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด 
2. [.1/2.PAR 4.]
อำเภอสังขละบุรี 
3. [.2/1.PAR 4.]
รพ.สมุทรปราการ 
4. [.2/2.PAR 4.]
อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
5. [.3/1.PAR 3.]
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19. 
6. [.3/2.PAR 3.]
บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด 
7. [.4/1.PAR 4.]
มลฑลทหารบกที่ 17. 
8. [.4/2.PAR 4.]
เขื่อนศรีนครินทร์ 
9. [.5/1.PAR 5.]
บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด 
10. [.5/2.PAR 5.]
สำนักชลประทานที่ 13. 
11. [.5/3.PAR 5.]
บริษัท ไบโอฟาร์ม จำกัด 
12. [.6/1.PAR 4.]
สมาคมศิษย์เก่าวิสุทธรังษี 
13. [.6/2.PAR 4.]
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
14. [.7/1.PAR 3.]
กองพลทหารราบที่ 9. 
15. [.7/2.PAR 3.]
บริษัท เชาว์สตีล จำกัด 
16. [.8/1.PAR 4.]
สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
17. [.8/2.PAR 4.]
ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 
18. [.8/3.PAR 4.]
บริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด  
19. [.9/1.PAR 5.]
ทีมอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย 
20. [.9/2.PAR 5.]
บริษัท กาญจน์ ยูดี เมดิคอล จำกัด 
21. [.9/3.PAR 5.]
บริษัท ไทยเอนไวรอนเม้น ซิสเท็ม 
22. [10/1.PAR 4.]
บริษัท เมดไลน์ จำกัด 
23. [10/2.PAR 4.]
ท้องถิ่นท่ามะกา 
24. [11/1.PAR 5.]
อำเภอท่าม่วง 
25. [11/2.PAR 5.]
บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด 
26. [11/3.PAR 5.]
บริษัท แอสโซซิเอท จำกัด 
27. [12/1.PAR 3.]
กองแบบแผน 1. 
28. [12/2.PAR 3.]
กองแบบแผน 2. 
29. [13/1.PAR 4.]
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
30. [13/2.PAR 4.]
อบต.ลาดหญ้า 
31. [14/1.PAR 3.]
อำเภอบ่อพลอย 1. 
32. [14/2.PAR 3.]
อำเภอบ่อพลอย 2. 
33. [15/1.PAR 4.]
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
34. [15/2.PAR 4.]
ร้านแก้วของฝาก 
35. [16/1.PAR 4.]
บ.โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จก. 
36. [16/2.PAR 4.]
บริษัท นำวิวัฒน์ การช่าง 1992 จำกัด 
37. [17/1.PAR 4.]
อำเภอไทรโยค 
38. [17/2.PAR 4.]
ท้องถิ่นไทรโยค 
39. [18/1.PAR 5.]
บริษัท เคเอสที ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด 
40. [18/2.PAR 5.]
มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม 
41. [18/3.PAR 5.]
บริษัท ไพศาลกิจ ซิสเท็ม 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)