มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา / ธนาซิตี้
  course  

1. [.1/1.par5.]
ทีม บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)  
2. [.1/2.par5.]
ทีม บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด (VIP) 
3. [.2/1.par4.]
ทีม บริษัท ทาซ่าอินดัสเทรียล จำกัด  
4. [.2/2.par4.]
- สมัคร - 
5. [.3/1.par3.]
ทีม บริษัท แซทเทล (ประเทศไทย) จำกัด  
6. [.4/1.par4.]
ทีม บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด 
7. [.4/2.par4.]
- สมัคร - 
8. [.5/1.par4.]
ทีม บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด  
9. [.5/2.par4.]
- สมัคร - 
10. [.6/1.par4.]
ทีม MET 
11. [.6/2.par4.]
- สมัคร - 
12. [.7/1.par5.]
ทีม บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลแทนส์ จำกัด  
13. [.7/2.par5.]
ทีม บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
14. [.8/1.par3.]
ทีม บริษัท เกทเวย์ อินเตอร์เทรด จำกัด  
15. [.9/1.par4.]
ทีม บริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด  
16. [.9/2.par4.]
- สมัคร - 
17. [10/1.par4.]
ทีม Arrowpipe 
18. [10/2.par4.]
- สมัคร - 
19. [11/1.par4.]
ทีม MECT 
20. [11/2.par4.]
- สมัคร - 
21. [12/1.par5.]
ทีม First Group 
22. [12/2.par5.]
ทีม temca 
23. [13/1.par3.]
ทีม บริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด  
24. [14/1.par5.]
ทีม สโมสรการไฟฟ้านครหลวง 
25. [14/2.par5.]
ทีม Thailand lighting fair  
26. [15/1.par4.]
ทีม บริษัท มัลติโค เอ็นจิเนียริ่ง (ปทท) จำกัด 
27. [15/2.par4.]
- สมัคร - 
28. [16/1.par3.]
ทีม บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 
29. [17/1.par4.]
ทีม Fuji SMBE (Thailand)  
30. [17/2.par4.]
- สมัคร - 
31. [18/1.par4.]
ทีม บริษัท construction audit 
32. [18/2.par4.]
- สมัคร - 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)