กอล์ฟการกุศลชมรมกอล์ฟลิกไนท์ | รอยัลเจมส์ ศาลายา
  course  

1. [.1/1.par5.]
MAE MOH 1 (VIP) 
2. [.1/2.par5.]
GIANT TIRE (VIP)  
3. [.1/3.par5.]
- สมัคร - 
4. [.2/1.par4.]
EGAT 
5. [.2/2.par4.]
IRPC (VIP)  
6. [.3/1.par3.]
MAE MOH 2 (VIP)  
7. [.3/2.par3.]
Happy EGAT i 
8. [.4/1.par4.]
RIGHT TUNNELING 
9. [.4/2.par4.]
HONGSA 
10. [.5/1.par4.]
SCG Cement 
11. [.5/2.par4.]
PTTGC 
12. [.6/1.par4.]
Mitsubishi Thailand 
13. [.6/2.par4.]
- สมัคร - 
14. [.7/1.par3.]
AIT 
15. [.7/2.par3.]
PTTOR 
16. [.8/1.par4.]
PRECISE 
17. [.8/2.par4.]
- สมัคร - 
18. [.9/1.par5.]
B.GRIMM POWER (VIP)  
19. [.9/2.par5.]
METRO (VIP) 
20. [.9/3.par5.]
- สมัคร - 
21. [10/1.par5.]
PTT (VIP) 
22. [10/2.par5.]
QATARGAS (VIP) 
23. [10/3.par5.]
- สมัคร - 
24. [11/1.par4.]
PTTEP 
25. [11/2.par4.]
J-POWER 
26. [12/1.par4.]
THAIOIL 
27. [12/2.par4.]
- สมัคร - 
28. [13/1.par3.]
สฟอ. 
29. [13/2.par3.]
BLCP 
30. [14/1.par4.]
BPP 
31. [14/2.par4.]
- สมัคร - 
32. [15/1.par4.]
SQ 
33. [15/2.par4.]
BKS 
34. [16/1.par4.]
EGCO 
35. [16/2.par4.]
- สมัคร - 
36. [17/1.par3.]
RGCO 
37. [17/2.par3.]
RPCL 
38. [18/1.par5.]
CHEVRON (VIP) 
39. [18/2.par5.]
MMD (VIP) 
40. [18/3.par5.]
- สมัคร - 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)