สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.8) // รอยัลเจมส์ ซิตี้ คลอง 6 เช้า-บ่าย
  course  

1. [.1/1.par4.]
ทิพยประกันภัย (อัคคี027 ) 
2. [.1/2.par4.]
คุณเรวัต พจนวิลาศ 
3. [.2/1.par5.]
คนย้อนยุค 2018 (031) 
4. [.2/2.par5.]
No.032 
5. [.2/3.par5.]
- สมัคร - 
6. [.3/1.par3.]
คุณรุ้งเพชร (ปฐพี) 
7. [.3/2.par3.]
- สมัคร - 
8. [.4/1.par4.]
คุณก้อย ปฐพี009 
9. [.4/2.par4.]
- สมัคร - 
10. [.5/1.par3.]
ดร.บุ๋ม(021) 
11. [.5/2.par3.]
- สมัคร - 
12. [.6/1.par4.]
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 
13. [.6/2.par4.]
- สมัคร - 
14. [.7/1.par5.]
BKI กรุงเทพประกันภัย (วารี005) 
15. [.7/2.par5.]
- สมัคร - 
16. [.7/3.par5.]
- สมัคร - 
17. [.8/1.par3.]
คุณเป้ (เมฆา) 
18. [.8/2.par3.]
- สมัคร - 
19. [.9/1.par4.]
PTG(007) 
20. [.9/2.par4.]
- สมัคร - 
21. [10/1.par4.]
ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)(029) 
22. [10/2.par4.]
- สมัคร - 
23. [11/1.par4.]
เด็กสมบูรณ์ (030) 
24. [11/2.par4.]
- สมัคร - 
25. [12/1.par3.]
ทีม TOA 
26. [12/2.par3.]
- สมัคร - 
27. [13/1.par5.]
No.018 
28. [13/2.par5.]
- สมัคร - 
29. [13/3.par5.]
- สมัคร - 
30. [14/1.par4.]
คุณสมเทพ บุญกว้าง  
31. [14/2.par4.]
- สมัคร - 
32. [15/1.par5.]
เตรียมทหารรุ่น 4 (017) 
33. [15/2.par5.]
- สมัคร - 
34. [15/3.par5.]
- สมัคร - 
35. [16/1.par3.]
RCA(022) 
36. [16/2.par3.]
- สมัคร - 
37. [17/1.par4.]
พุทธชาติ TWZ  
38. [17/2.par4.]
- สมัคร - 
39. [18/1.par4.]
FWD 
40. [18/2.par4.]
- สมัคร - 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)