สมาคมศิษย์เก่าชลราษฎรอำรุง | บูรพากอล์ฟ | 15/12/2561
  course  

1. [A1/1.par4.]
ทีม ฟ้าคราม 1 
2. [A1/2.par4.]
ทีม คุณวิทยา คุณปลื้ม 
3. [A2/1.par4.]
ทีม LPS Group 
4. [A2/2.par4.]
ทีม บจก.ไทยออยล์ 
5. [A3/1.par3.]
ทีม เฮฮา 
6. [A3/2.par3.]
ทีม คุณสุทธิ สุโกศล 
7. [A4/1.par4.]
ทีม DSD สมุทรปราการ 
8. [A4/2.par4.]
ทีม คุณสุระ กลั่นด้วง 
9. [A5/1.par5.]
ทีม หมออำนาจ 
10. [A5/2.par5.]
ทีม คุณมานพ 
11. [A5/3.par5.]
ทีม สมุทรสาคร 
12. [A6/1.par3.]
ทีม บริษัท บริการบินเชื้อเพลิง กทม. 
13. [A6/2.par3.]
ทีม หมอวิชัย 
14. [A7/1.par5.]
ทีม ไก่ หมู บูรพา 
15. [A7/2.par5.]
ทีม รอแยลแคน 
16. [A7/3.par5.]
- สมัคร - 
17. [A8/1.par4.]
ทีม อังอัง 
18. [A8/2.par4.]
ทีม ท่าเรือ 
19. [A9/1.par4.]
ทีม DPT (โจ้) 
20. [A9/2.par4.]
ทีม DPT (แก๊บ) 
21. [B1/1.par4.]
ทีม สส.ประมวล 
22. [B1/2.par4.]
ทีม ฟ้าคราม 2 
23. [B2/1.par4.]
ทีม DPT (เจี๊ยบ) 
24. [B2/2.par4.]
ทีม DPT (โอ๋) 
25. [B3/1.par3.]
ทีม DPT (ติ) 
26. [B3/2.par3.]
ทีม DPT (วิวัฒน์) 
27. [B4/1.par4.]
ทีม DPT (ศรชัย) 
28. [B4/2.par4.]
ทีม DPT (ดำ) 
29. [B5/1.par4.]
ทีม DPT (เอก) 
30. [B5/2.par4.]
ทีม AXZO Nobel 
31. [B6/1.par5.]
ทีม SNT.Mold 
32. [B6/2.par5.]
ทีม คุณอ๊อด 
33. [B6/3.par5.]
- สมัคร - 
34. [B7/1.par4.]
ทีม วิชั่น 
35. [B7/2.par4.]
ทีม ส้มฟ้า พานทอง 
36. [B8/1.par3.]
ทีม อบต.คลองกิ่ว 
37. [B8/2.par3.]
ทีม TKC 
38. [B9/1.par5.]
ทีม อุทยานแห่งชาติ 
39. [B9/2.par5.]
ทีม คุณภาสกร หอมหวน 
40. [B9/3.par5.]
- สมัคร - 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)