TALA GOLF2018 | กรุงกวี | 07/12/2561
  course  

1. [.1/1.PAR 4.]
Cordia CO.LTD 
2. [.1/2.PAR 4.]
- สมัคร - 
3. [.2/1.PAR 4.]
พันธมิตรฯ 1. 
4. [.2/2.PAR 4.]
- สมัคร - 
5. [.3/1.PAR 5.]
พันธมิตรฯ 2. 
6. [.3/2.PAR 5.]
- สมัคร - 
7. [.4/1.PAR 5.]
พันธมิตรฯ 3. 
8. [.4/2.PAR 5.]
- สมัคร - 
9. [.5/1.PAR 3.]
บจก. มี ตีสทริบิวชั่น 
10. [.6/1.PAR 4.]
บ.เมืองทอง อลูมิเนียม 
11. [.6/2.PAR 4.]
- สมัคร - 
12. [.7/1.PAR 4.]
TK Studio  
13. [.7/2.PAR 4.]
- สมัคร - 
14. [.8/1.PAR 4.]
บริษัท แลนด์สเคปคอลลาบอเรชัน จำกัด 
15. [.8/2.PAR 4.]
- สมัคร - 
16. [.9/1.PAR 3.]
European Flagpole Co., Ltd. 
17. [10/1.PAR 3.]
Mj.gardens 
18. [11/1.PAR 5.]
บริษัท ไนน์ทีนธ แลนด์สเคป จำกัด 
19. [11/2.PAR 5.]
D.O.BOND Company Limited 
20. [12/1.PAR 4.]
บริษัท SCG นวพลาสติก 
21. [12/2.PAR 4.]
- สมัคร - 
22. [13/1.PAR 4.]
บริษัทฟาอีสท์ เซรามิค จำกัด  
23. [13/2.PAR 4.]
- สมัคร - 
24. [14/1.PAR 4.]
PL Design 
25. [14/2.PAR 4.]
- สมัคร - 
26. [15/1.PAR 3.]
ACT 
27. [16/1.PAR 5.]
สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย  
28. [16/2.PAR 5.]
บริษัท กาดเกสร จำกัด  
29. [17/1.PAR 4.]
GROUP 3. 
30. [17/2.PAR 4.]
- สมัคร - 
31. [18/1.PAR 4.]
IXORA design limited 
32. [18/2.PAR 4.]
- สมัคร - 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)