กรมส่งเสริมสหกรณ์
  course  

1. [A1/1.]
ธ.ก.ส. ทีม A 
2. [A1/2.]
บ.ชำนาญการ  
3. [A2/1.]
ธ.ก.ส. ทีม B 
4. [A2/2.]
- สมัคร - 
5. [A3/1.]
กรมชลประทาน 
6. [A3/2.]
- สมัคร - 
7. [A4/1.]
สกก.8 
8. [A4/2.]
ต้นน้ำ 
9. [A5/1.]
โคนมกำแพงแสน 
10. [A5/2.]
กรมวิชาการเกษตร 
11. [A6/1.]
บจ.อัลลายแอนซ์ เร้นท์คาร์ 
12. [A6/2.]
- สมัคร - 
13. [A7/1.]
สทส.รวมใจ 1 
14. [A7/2.]
สทส.รวมใจ 2 
15. [A8/1.]
พนมเขาเสียบหมอก 
16. [A8/2.]
- สมัคร - 
17. [A9/1.]
สจว. 118/2 
18. [A9/2.]
สจว. 118/3 
19. [B1/1.]
คุณปรีชา (วปอ.61) 
20. [B1/2.]
สจว. 118/1 
21. [B2/1.]
SCS ACFS 
22. [B2/2.]
- สมัคร - 
23. [B3/1.]
ชมรมกอล์ฟกรมบัญชีกลาง 
24. [B3/2.]
สมก. 
25. [B4/1.]
เสือโรจน์ 
26. [B4/2.]
บมจ.บางจากคอร์ปอเรชั่น 
27. [B5/1.]
กรมปศุสัตว์ 
28. [B5/2.]
- สมัคร - 
29. [B6/1.]
สอ.ข้าราชการ 
30. [B6/2.]
- สมัคร - 
31. [B7/1.]
สหประกันชีวิต 
32. [B7/2.]
- สมัคร - 
33. [B8/1.]
เข้าท่า 
34. [B8/2.]
ยะลา-สตูล 
35. [B9/1.]
KU25 
36. [B9/2.]
สิงห์เทเวศร์ 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)