กอล์ฟการกุศลกรมแผนที่ทหาร
  course  

1. [.1/1.par5.]
ทีม โกลเด้นเมาเท่นกอล์ฟ แอนด์คลันทรี่คลับ 1 (VIP) 
2. [.1/2.par5.]
ทีม TGN (VIP) 
3. [.1/3.par5.]
ทีเอไอ 
4. [.2/1.par4.]
ทีม จีไอเอส 1 (VIP) 
5. [.2/2.par4.]
จีไอ 1 
6. [.3/1.par4.]
ทีม จีไอเอส 2 (VIP) 
7. [.3/2.par4.]
จีไอ 2 
8. [.4/1.par4.]
ทีม สน.เสธ.ทหาร (พล.ต.สมพลฯ) (VIP) 
9. [.4/2.par4.]
ดร.หิมาลัย (ร่วมค้า U&T) 
10. [.4/3.par4.]
ร่วมค้า U&T 
11. [.5/1.par3.]
ทีม พี่หมู 1 (VIP) 
12. [.5/2.par3.]
ทีม พี่หมู 2 
13. [.6/1.par5.]
ทีม กันโน ซิสเต็ม 1 (VIP) 
14. [.6/2.par5.]
บ.กันโน่ ซิสเต้มส์ อินทีเครชั่น จำกัด 
15. [.6/3.par5.]
อธิคอร์ปอเรชั่น 
16. [.7/1.par4.]
ทีม กันโน ซิสเต็ม 2 (VIP) 
17. [.7/2.par4.]
UCI 
18. [.8/1.par3.]
ทีม สนภ.2 
19. [.8/2.par3.]
ทีม สนภ.4 
20. [.9/1.par4.]
ทีม DPT(VIP) 
21. [.9/2.par4.]
หัวขวาน 59 
22. [10/1.par4.]
ทีม จก.ผท.ทหาร (VIP) 
23. [10/2.par4.]
ทีม กรมแผนที่ทหาร 1 (VIP) 
24. [11/1.par3.]
ทีม ทีม สงป.กห.1 (VIP) 
25. [11/2.par3.]
ทีม สงป.กห.2 
26. [12/1.par4.]
ทีม กรมแผนที่ทหาร 2 (VIP) 
27. [12/2.par4.]
ชมรมกอล์ฟชาวแผนที่ 
28. [13/1.par5.]
ทีม สื่อสารทหาร (VIP) 
29. [13/2.par5.]
ทีอีพี คอนสตรัคชั่น 1 
30. [13/3.par5.]
ทีอีพี คอนสตรัคชั่น 2 
31. [14/1.par4.]
ทีม ยุทธบริการทหาร (VIP) 
32. [14/2.par4.]
SKT 
33. [15/1.par3.]
ทีม ไทยสกายฯ(VIP) 
34. [15/2.par3.]
Thai Sky 
35. [15/3.par3.]
บ.ดีเฟ้นเทค จำกัด 
36. [16/1.par4.]
บ.เอ็กส์ตรีม จำกัด 
37. [16/2.par4.]
อรุณเบิกฟ้า 
38. [17/1.par4.]
ทีม โกลเด้นเมาเท่นกอล์ฟ แอนด์คันทรีคลับ 3 (VIP) 
39. [17/2.par4.]
สปช.ทหาร 
40. [18/1.par5.]
ทีม ปชด (VIP) 
41. [18/2.par5.]
ทีม โกลเด้นเมาเท่นกอล์ฟ แอนด์คันทรีคลับ 2 (VIP) 
42. [18/3.par5.]
ฮอลีวู้ด 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)