กอล์ฟการกุศล องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
  course  

1. [A1/1.]
สหประดิษฐ์ 1 (VIP) 
2. [A1/2.]
สหประดิษฐ์ 2 (VIP) 
3. [A2/1.]
สหประดิษฐ์ 3 (VIP) 
4. [A2/2.]
สหประดิษฐ์ 4 (VIP) 
5. [A3/1.]
สหอาภรณ์ 1 (VIP) 
6. [A3/2.]
- สมัคร - 
7. [A4/1.]
สหอาภรณ์ 2 (VIP) 
8. [A4/2.]
สหอาภรณ์ 3 (VIP) 
9. [A4/3.]
- สมัคร - 
10. [A5/1.]
ผ่านศึก 2 
11. [A5/2.]
เภสัชทหาร 
12. [A6/1.]
ผ่านศึก 5 
13. [A6/2.]
ผ่านศึก 6 
14. [A7/1.]
เสธ.เทือง (VIP) 
15. [A7/2.]
ผ่านศึก 4 
16. [A7/3.]
- สมัคร - 
17. [A8/1.]
ผ่านศึก 3 
18. [A8/2.]
- สมัคร - 
19. [A9/1.]
ผ่านศึก 1 (VIP) 
20. [A9/2.]
เคมิค กรุ๊ป 
21. [B1/1.]
ลัทธพลเทรดดิ้ง (VIP) 
22. [B1/2.]
ไทยเครื่องสนาม (VIP) 
23. [B1/3.]
- สมัคร - 
24. [B2/1.]
เลิศพิพัฒน์ (VIP) 
25. [B2/2.]
พล.อ.ยุทธศักดิ์ 1 (VIP) 
26. [B3/1.]
พรหมประทาน(จสบ.) (VIP) 
27. [B3/2.]
สลากมหาลาภ (VIP) 
28. [B4/1.]
บ.เสริมสร้าง 
29. [B4/2.]
- สมัคร - 
30. [B5/1.]
พล.อ.ยุทธศักดิ์ 
31. [B5/2.]
ลักกี้โปรเกรส 
32. [B6/1.]
หจก.ผลพรรณ 
33. [B6/2.]
บ.เคจีโซล่า 
34. [B7/1.]
วปอ. 50 (ทีม 3)(VIP) 
35. [B7/2.]
- สมัคร - 
36. [B8/1.]
วปอ. 50 (ทีม 1) (VIP) 
37. [B8/2.]
วปอ. 50 (ทีม 2) (VIP) 
38. [B8/3.]
- สมัคร - 
39. [B9/1.]
สปภ.อผศ. (VIP) 
40. [B9/2.]
สงครามพิเศษ 
41. [C1/1.]
อินซิกเนีย (VIP) 
42. [C1/2.]
การกีฬาแห่งประเทศไทย  
43. [C2/1.]
การทางพิเศษ (VIP) 
44. [C2/2.]
- สมัคร - 
45. [C3/1.]
Super Energy (VIP) 
46. [C3/2.]
อิเล็กตรีก้า (VIP) 
47. [C3/3.]
- สมัคร - 
48. [C4/1.]
ราชทัณฑ์ 1 
49. [C4/2.]
ราชทัณฑ์ 2 
50. [C5/1.]
KU.37 ทีม 1 
51. [C5/2.]
KU.37 ทีม 2 
52. [C5/3.]
- สมัคร - 
53. [C6/1.]
KU.PE 6 
54. [C6/2.]
- สมัคร - 
55. [C7/1.]
ชมรมกอล์ฟไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
56. [C7/2.]
มูลนิธิ อย. 
57. [C8/1.]
ปษ.ผอ.อผศ. (VIP) 
58. [C8/2.]
KRT 
59. [C9/1.]
บ.สามเจริญ (VIP) 
60. [C9/2.]
สกบ. 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)