กอล์ฟการกุศล ศมส. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ
  course  

1. [A1/1.par4.]-VIP-
บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพานิชย์(SuperVVIP1104) 
2. [A1/2.par4.]
- สมัคร - 
3. [A2/1.par3.]
คุณเมธี พันธ์อุทัยวัฒน์(VIP0405) 
4. [A2/2.par3.]
- สมัคร - 
5. [A3/1.par4.]
ทีมคุณเกรียงศักดิ์ (VIP1004) 
6. [A3/2.par4.]
- สมัคร - 
7. [A4/1.par5.]
มส.3นาคราช(VIP0303) 
8. [A4/2.par5.]
คุณยงยุทธ เพชรสุวรรณ(VIP1146) 
9. [A4/3.par5.]
- สมัคร - 
10. [A5/1.par4.]
มส .4 คชสาร(VIP1141) 
11. [A5/2.par4.]
- สมัคร - 
12. [A6/1.par4.]
กุญชรศึก มส.3 (VIP0305) 
13. [A6/2.par4.]
- สมัคร - 
14. [A7/1.par5.]
มส.10 พี่ต๋อยวังมุข(VIP1002) 
15. [A7/2.par5.]
คุณบีม(VIP1147) 
16. [A7/3.par5.]
- สมัคร - 
17. [A8/1.par3.]
บริษัทบางกอกเดค-คอน(จำกัด)มหาชน(VIP0404) 
18. [A8/2.par3.]
- สมัคร - 
19. [A9/1.par4.]
บริษัทสันทัดกรุ๊ป จำกัด (VIP1122) 
20. [A9/2.par4.]
สมาคมเรือพาย (VIP1157) 
21. [D1/1.par4.]
บางจาก (VIP0103) 
22. [D1/2.par4.]
- สมัคร - 
23. [D2/1.par4.]
เมืองไทยแคปปิตอล(VIP 0201) 
24. [D2/2.par4.]
สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย(VIP1112) 
25. [D3/1.par3.]
ทีมไทย ออย มารีน(VIP0909) 
26. [D3/2.par3.]
- สมัคร - 
27. [D4/1.par5.]
สมาคมวศ.ไทย-เมียนมา(VIP0306) 
28. [D4/2.par5.]
- สมัคร - 
29. [D4/3.par5.]
- สมัคร - 
30. [D5/1.par4.]
มส .6ทีมสมาคมฟันดาบ(VIP0607) 
31. [D5/2.par4.]
- สมัคร - 
32. [D6/1.par5.]
บ.เจดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด(VIP0908) 
33. [D6/2.par5.]
มส.9เชียงใหม่แลนด์(VIP0905) 
34. [D6/3.par5.]
- สมัคร - 
35. [D7/1.par3.]
บ. ไทยลีก(VIP0802) 
36. [D7/2.par3.]
- สมัคร - 
37. [D8/1.par4.]
มส.3 ม้ามังกร (VIP1151) 
38. [D8/2.par4.]
- สมัคร - 
39. [D9/1.par4.]
E S L (อีสเทิร์นซิลิเกต) (VIP0101) 
40. [D9/2.par4.]
มส.8 อาณัติและมิตรสหาย (VIP1153) 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)